Velkommen til <br>Borup Privatskole

Velkommen til
Borup Privatskole

Vi har stadig ledige pladser til skoleåret 23/24

Læs mere her
Leg i frikvarteret

Leg i frikvarteret

Mobilfrit frikvarter - det er alle frikvarterer på Borup Privatskole

Læs mere her
Mød os.

Mød os.

Kom forbi eller kontakt os for mere info. Du kan også se film om skolen via linket.

Film om skolen

Velkommen til Borup Privatskole.

Fagligt stærk skole

Vi prioriterer, at eleverne får en kompetent undervisning, og at de er en aktiv del af deres egen læring.

Vi understøtter fagligheden ved at lære børnene at respektere skolen, de ansatte og hinanden. Vi arbejder løbende med trivslen, og vi lærer eleverne at tage skolen og læringen seriøst.

Det har båret frugt, at vi er fagligt ambitiøse. Gennem de seneste år har Borup Privatskole ligget i top, når det kommer til elevernes faglige kompetencer. Karaktergennemsnittet for vores 9. klasser ligger væsentligt højere end landsgennemsnittet og i 2017 og 2019 lå vi på en flot 1. plads som Danmarks førende skole målt på skolernes undervisningseffekt – den såkaldte CEPOS-liste.

Læs om vores fagrække og undervisningsplaner under fag og evalueringer.

Fokus på trivsel

Børn, der trives, lærer mere. Skolen vægter, at eleverne får et godt fællesskab på tværs af klasserne. Blandt andet har eleverne fra de mindste klasser læsevenner i de større klasser, ligesom vi blandt elever fra 8. klasse har elever, der frivilligt arrangerer og sætter lege i gang for de mindre elever.

Det har højeste prioritet, at alle elever på Borup Privatskole sætter en ære i at være en del af skolen.
Vi sørger for, at alle elever tilgodeses og vi tilstræber at løse konflikter og mistrivsel i opløbet.

Læs om vores trivselsarbejde under trivsel, fællesskab og særlige tilbud.

Forventninger til forældre og elever

Vi har høje forventninger til vores elever og forældre og naturligvis også til os selv som fagprofessionelle. I et motiverende læringsmiljø, med engagerede lærere og elever, skaber vi de bedste betingelser for udvikling. Derfor er såvel elever som lærere velforberedte til dagens undervisning.

Vi kan kun løfte vores opgave, hvis forældrene er aktivt engagerede i børnenes skolegang.

Derfor forventer vi, at I som forældre er villige til at møde op, når vi indkalder til møder og lignende, og at I orienterer jer om dagens undervisning og lektier. Vi vægter i særdeleshed, at hjemmet udviser tillid og bakker op om lærernes og pædagogernes arbejde.

Læs mere om samarbejdet under ordensregler mm.

Borup Privatskoles SFO

I SFO’en vægter vi, at vores ca. 80 børn har mulighed for fri og selvvalgt leg. SFO-tiden skal være et frirum for børnene, hvor de får mulighed for at indgå i fællesskaber og afprøve sig selv i trygge rammer. Vores fire faste pædagoger har fokus på at hjælpe børnene i gang med lege og på at lære børnene at håndtere uenighed og konflikter på en konstruktiv måde.

SFO’ens pædagoger og indskolingslærerne har et tæt samarbejde.

Vi anbefaler, at elever fra børnehaveklassen til og med 3. klasse benytter SFO’en.

Læse mere om vores SFO.

Nyheder

Fastelavn
Nyheder

Fastelavn

Mens vi venter på tøndeslagningen

Læs mere >