Forældrebetaling

Takster for skole, SFO, klub og TSS

Forsiden » Om skolen » Forældrebetaling

Forældrebetaling

 

 

 

 

 

 

 

Indskrivning:

Ved løbende optag af elever opkræves et indmeldelsesgebyr på 3.000 Kr. med første skolepengeopkrævning.

Indmeldelsesgebyret bliver ikke refunderet, hvis eleven, efter hjemmets ønske, stopper indenfor de første 6 måneder. Gebyret bliver efter 6 måneders skolegang omlagt til et depositum, der refunderes, når eleven går ud, og alle økonomiske mellemværender er afregnet.

Ved framelding i prøveperioden, som er de første to ugers skolegang, tilbagebetales både skolepenge og indmeldelsesgebyr.

Ved indskrivning til skolestart i førskole og børnehaveklasse opkræves indmeldelsesgebyret på 3.000 kr. i oktober eller november året forud for skolestart, idet familien tager imod tilbud om plads. Ud over indmeldelsesgebyret opkræves der betaling for to måneders skolepenge. De to måneders betaling opkræves i februar og udgør betalingen for august og september i skolestartsåret. Der opkræves altså ikke skolepenge i august og september, da disse er forudbetalt i februar. Indmeldelsesgebyr og forudbetalte skolepenge refunderes ikke, hvis eleven udmeldes af skolen på forældrenes initiativ.

Optagelsesgebyr og depositum:

Der betales 3000,- i optagelsesgebyr pr. indmeldte barn.  Gebyret omlægges til depositum efter 6 måneders skolegang og refunderes når eleverne forlader skolen. Økonomiske mellemværender modregnes forud for udbetaling af depositum.

 

Gebyrer og øvrige betalinger

Opskrivningsgebyr til venteliste: kr. 50,-

Ved brug af indbetalingskort tillægges et gebyr på kr. 20,- pr. betaling

Intet gebyr ved betaling via betalingsservice.

Der er egenbetaling i forbindelse med skolens obligatoriske lejrskole- og studieture.

Ved udmeldelse

Ved udmeldelse betales indeværende måned samt efterfølgende måned.

Takst for 4.-9.klasse pr. 1.8.2022:        2070,- pr. mdr. i 11 måneder
Takst for bh.kl. – 3. kl. pr. 1.8.2022:     1895,- pr. mdr. i 11 måneder
Takst for 4.-9.klasse pr. 1.8.2023:        2010,- pr. mdr. i 11 måneder
Takst for bh.kl. – 3. kl. pr. 1.8.2023:     1840,- pr. mdr. i 11 måneder
Søskendemoderationer skolepenge:

(for børn med fælles folkeregisteradresse)

2. barn                                               Skolepenge reduceres med kr. 200,00 pr. måned
3. barn                                               Skolepenge reduceres med kr. 300,00 pr. måned
4. barn                                               Betaler ikke skolepenge

kl.  7.00  – 17.00                                kr.  1040,00 pr. måned i 11 måneder

Herudover er der betaling for hele dage i de ferieperioder, hvor SFO er åben ved tilmelding. Dagspris er 125,-

(Ingen søskendemoderation i SFO)

kl.   7.00  – 17.00                                kr.  1010,00 pr. måned i 11 måneder

Herudover er der betaling for hele dage i de ferieperioder, hvor SFO er åben ved tilmelding. Dagspris er 125,-

(Ingen søskendemoderation i SFO)

Grundtakst for SFO dækker på almindelige skoleuger.

SFO’en er åben i nogle skoleuger.

Vi har åben 3 uger i skolens sommerferie. Ugerne fremgår af ferieplanen. Vi har LUKKET  de midterste tre uger af skolesommerferien. Det betyder, at der er åbent for tilmelding til sommerSFO i den første uge og de to sidste uger*.

SFO’en holder åben i skolens vinterferie og efterårsferie, hvis der er mindst fem børn tilmeldt.

Takst for SFO i skoleferierne er 125,- pr. barn pr. dag.

*I skolesommerferien betaler man højst for 10 af de mulige 15 dage i SFO.

Kl. 7.00 – 17.00. Kr. 1940,- pr. måned i april, maj og juni. Betalingen for TSS dækker også ferietilmelding i SFO til og med 30.6.

(Ingen søskendemoderation i TSS)

Kl.    7.00 – 8.00 og 13.45 – 17.00         kr.   440 pr. måned inkl. de første 20 timer. Herefter kr. 25,00 pr. time

Morgenpasning for elever, som ikke er tilmeldt klubordningen: 25 kr. pr. time

(Ingen søskendemoderation i klub)