Borup Privatskole tilbyder SFO fra bh.klasse til 3. klasse.

Forsiden » Om skolen » SFO’en

SFO’en

Åbningstider: Vi har åbent hver dag fra kl. 7.00 – 8.00 og kl. 12.40 – 17.00

Vi er ca. 70 børn og 3 pædagoger i SFO’en.

Vi holder til i indskolingen, hvor vi har vores eget SFO-lokale. Derudover bruger vi klasselokaler i resten af indskolingen.

Vi lægger vægt på et tæt samarbejde med forældrene, da det er en fælles opgave, at børnene trives og udvikler sig. Det er derfor vigtigt, at vi får at vide, hvis der sker ændringer i barnets liv. Derudover er det vigtigt, at forældrene opfordre børnene til, at de skal tale med de voksne i SFO’en, om ting der sker i SFO’en, inden I som forældre inddrages i konfliktløsning eller lign.

Vi har næsten altid plads til en uformel snak i SFO-tiden. Hvis der er behov for en formel samtale om jeres barn, aftaler vi sammen en dato. Derudover deltager vi i forældrekonsultationen sammen med lærerne i efteråret.

Vi samarbejder løbende med lærerne og deltager bl.a. på klassemøder i de klasser, der er tilknyttet SFO’en og på forældresamtaler ved behov. Derudover samarbejder vi med lærerne ved overlevering til SFO, hvis der er børn, vi skal være ekstra opmærksomme på. SFO-personalet deltager ligeledes i pædagogisk rådsmøde med lærerne og på teammøder i indskolingen.

SFO’en holder lukket på skolefri dage. Dog har vi åbent i skolens efterårsferie, vinterferie og den første og to sidste uger i skolens sommerferie. SFO’en er dog kun åbent i de nævnte skoleferier, såfremt der er mere end 5 børn tilmeldt på forhånd.

Overordnet pædagogik

  • Vi skaber forudsætninger for en hverdag med tryghed, nærvær og faste rammer i rolige omgivelser.
  • Vi understøtter barnets sociale kompetencer og lærer dem at sige til og fra.
  • Vi lærer børnene at udvise gensidig respekt med plads til forskelligheder.
  • Vi prioriterer, at der skal være plads til den frie leg uden voksenstyring, men vi hjælper og guider og lærer barnet, hvordan forskellige situationer kan håndteres ved evt. konflikter.
  • Vi styrker børnenes selvværd og selvtillid.
  • Vi vægter at give omsorg med en anerkendende tilgang til børnene.
  • Vi tilstræber, at der er mulighed for at styrke den fysiske og kreative udvikling hos det enkelte barn.

Vores hverdag

Det er vigtig for os at betragte SFO´en som børnenes fritid/frirum, og at det er et rart og sjovt sted at være.

Børnene skal have mulighed for at være sammen med deres venner og udvikle nye venskaber gennem den frie leg.

Vi tilbyder kreative og fysiske aktiviteter, som både kan foregå ude og inde. Aktiviteterne er valgfrie for børnene.

Vi tager højde for, hvad børnene ønsker, vi skal lave, inden for de rammer og ressourcer vi har til rådighed den pågældende dag.

Om fredagen, må børnene gerne have eget legetøj med, men vi påtager os intet ansvar for ting, der går i stykker eller bliver væk.

Børnene må gerne bruge mobil til korte beskeder, men kun efter aftale med os.

Forældrene skal sikre, at børnene til enhver tid har tøj på/med, som passer til vejret og må blive beskidt. Der er mulighed for, at børnene kan have skiftetøj liggende i klassen.

Forældrene skal sikre, at børnene har nok mad og drikke med til hele dagen, både til skole- og SFO-tiden.

I må gerne ringe til os, men først efter kl.15.00, da vi gerne vil bruge vores tid med jeres barn.

Direkte nummer til SFO: 27 77 21 78

Brug forældreintra til beskeder. Vi læser beskeder hver dag mellem kl. 11.00 og 12.00.

 

Information om takster for forældrebetaling for skole og SFO