Værdier, mission og vision

Vi er stolte af vores skole

Forsiden » Om skolen » Værdier, mission og vision

Værdier, mission og vision

Vi er stolte af vores skole

– Vi glæder os over de resultater, vi skaber sammen.

 

 Vi har perspektiv

– Vi ruster eleverne med ansvarlighed, faglighed og selvværd.

 

Vi tager ansvar

– Vi lærer eleverne at handle etisk og moralsk i hensynet til fællesskabet.

 

Vi passer på hinanden

– Vi behandler hinanden ordentligt og har plads til forskellighed.

 

Vi er ambitiøse

– Vi har høje forventninger til os selv og hinanden, og vi tror på, at alle kan udnytte deres potentialer.

 

Vi prioriterer faglighed –

– Vi fordyber os i fagene og giver eleverne gode studievaner.

 

Vi stiller krav 

– Vi forudsætter opbakning til skolen og forventer deltagelse og engagement fra både lærere, elever og forældre.

 

Vi vægter medindflydelse

– Vi samarbejder om den retning og praksis skolen følger gennem elevråd, skolebestyrelse og den daglige dialog.

At drive en grundskole efter de til enhver tid gældende regler for friskoler og private grundskoler.

At drive en grundskole uden politisk eller religiøs tilknytning, der giver undervisning inden for børnehaveklasse til 9. klasse og forbereder eleverne til de statskontrollerede prøver.

At bibringe de enkelte elever ud fra deres forudsætninger de maksimale kundskaber og færdigheder på traditionelle fagområder, der er kompetencegivende til en videre uddannelse.

At udvikle elevernes selvstændige vurderingsevne og ansvarsfølelse i tæt samarbejde med forældrene.

Vi lærer dig ansvarlighed og selvstændighed og giver dig et solidt fagligt fundament
– på en skole med tryghed og nærvær.

Vores elever skal blive så dygtige og selvstændige, at de udnytter deres potentiale og træffer de valg, der gør dem lykkelige i livet.