Om skolen og vores SFO

Vi lærer dig ansvarlighed og selvstændighed og giver dig et solidt fagligt fundament - på en skole med tryghed og nærvær.

Forsiden » Om skolen

Om skolen

Borup Privatskole er en ambitiøs skole, der vægter fagligheden højt, og hvor alle elever kan udvikle deres potentiale i trygge rammer. Vi er en fagligt stærk skole, som prioriterer, at eleverne får en kompetent undervisning, og at de er en aktiv del af undervisningen. Vi vægter gensidig respekt, og vi lærer eleverne at tage skolen og læringen seriøst.

For at sikre at alle elever får et solidt fagligt fundament, er der i indskolingen højst 20 elever i hver klasse. Dette muliggør også, at alle får den fornødne opmærksomhed og føler sig trygge ved både de andre elever og lærerne.

Fra og med 5. klasse kan vi tage yderligere to elever ind i klassen, såfremt vi vurderer, at klassens sociale og faglige status kan bære et øget elevtal.

Det har båret frugt, at vi har været fagligt ambitiøse. Gennem de seneste år har Borup Privatskole ligget i top, når det kommer til elevernes faglige kompetencer. Karaktergennemsnittet for vores 9. klasser ligger højere end landsgennemsnittet.

Gode faciliteter

Borup Privatskole er lig med undervisning og leg i gode faciliteter. I 2014 indviede vi vores nye undervisningsbygning, der huser overbygningen og et moderne fysiklokale. Udenfor har vi indrettet flere forskellige områder, hvor eleverne kan mødes og udvikle sig fysisk og socialt gennem leg og læring.

De enkelte fag

Undervisningen på Borup Privatskole skal som minimum stå mål med undervisningen i folkeskolen.

Læs mere om fagrækken her

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

For at opnå et fagligt udbytte og en positiv holdning til skolen og dens arbejde er det vigtigt at tilrettelægge skoledagen med et afvekslende forløb.

Sprogfag, læsefag, dansk, matematik og kreative fag skal fordeles jævnt over ugens skema. Skoledagens længde skal vurderes sammen med de koncentrationskrav, dagens skema betinger.

Undervisningsministeriets vejledende planer er tilrettelagt, så elevernes gennemsnitlige modenhed og koncentrationsevne er opvejet mod de faglige krav, der stilles i undervisningsplanerne.

Ved Borup Privatskole omfatter ugens skema endvidere flere “boglige” timer, hvilket i sig selv betyder et øget krav til elevernes koncentrationsevne

Læs mere om læseplaner her